نفرات برتر آزمون  :   9پيشA        

نام :     عاطفه     نام خانوادگی  :    درويشي        درصد :  78

نام :     معصومه     نام خانوادگی  :    کاکو        درصد :  76

نام :     بشري     نام خانوادگی  :    محمودي        درصد :  76
---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   1تا7يازدهم        

نام :     عرفان     نام خانوادگی  :    رزاقي        درصد :  91

نام :     محمدرضا     نام خانوادگی  :    موسي نژاد        درصد :  88

نام :     محمدرضا     نام خانوادگی  :    نيکزاد        درصد :  82

---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   گياهي دوم وسوم        

نام :     مريم     نام خانوادگی  :    داداش زاده        درصد :  69

نام :     معصومه     نام خانوادگی  :    کاکو        درصد :  63

نام :     نجمه     نام خانوادگی  :    فقيه        درصد :  61

---------------------------------------------------------------------------
اطلاع رسانی

سایت

                                                                        نام کاربری :     

                                                                         رمز عبور :       

                                                   

                                              
                                              تالار گفتگو
                                              رمز عبور خود را فراموش کردم
                                               پرسش های متداول