نفرات برتر آزمون  :   تنفس گفتار1و2        

نام :     رضا     نام خانوادگی  :    رسولي        درصد :  92

نام :     پويا     نام خانوادگی  :    کاکو        درصد :  86

نام :     امير     نام خانوادگی  :    رزاقي        درصد :  85
---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   9سومB        

نام :     عاطفه     نام خانوادگی  :    درويشي        درصد :  93

نام :     شايسته     نام خانوادگی  :    حيدري        درصد :  86

نام :     مريم     نام خانوادگی  :    داداش زاده        درصد :  81

---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   آزمون کل فصل2دوازدهم        

نام :     مژده     نام خانوادگی  :    اميني        درصد :  95

نام :     فاطمه     نام خانوادگی  :    اسماعيلي        درصد :  93

نام :     کيميا     نام خانوادگی  :    قلي نژاد        درصد :  91

---------------------------------------------------------------------------
اطلاع رسانی

سایت

                                                                        نام کاربری :     

                                                                         رمز عبور :       

                                                   

                                              
                                              تالار گفتگو
                                              رمز عبور خود را فراموش کردم
                                               پرسش های متداول