نفرات برتر آزمون  :   تکرارفصل1سال دوازدهم        

نام :     نازنين     نام خانوادگی  :    محمودي        درصد :  73

نام :     مهنا     نام خانوادگی  :    آسفي        درصد :  60

نام :     آيناز     نام خانوادگی  :    غفاري        درصد :  54
---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   فصل2گفتار1دهم        

نام :     پانيذ     نام خانوادگی  :    احمدي        درصد :  84

نام :     نيلوفر     نام خانوادگی  :    محمودي        درصد :  84

نام :     مهديس     نام خانوادگی  :    رحيمي        درصد :  80

---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   آزمون3فصل1دستگاه عصبي        

نام :     برنا     نام خانوادگی  :    شکوهي        درصد :  91

نام :     محمدامين     نام خانوادگی  :    دارائي        درصد :  83

نام :     نيما     نام خانوادگی  :    محمدي        درصد :  81

---------------------------------------------------------------------------
اطلاع رسانی

سایت

                                                                        نام کاربری :     

                                                                         رمز عبور :       

                                                   

                                              
                                              تالار گفتگو
                                              رمز عبور خود را فراموش کردم
                                               پرسش های متداول