نفرات برتر آزمون  :   فصل2يازدهم        

نام :     نازنين     نام خانوادگی  :    محمودي        درصد :  82

نام :     سپيده     نام خانوادگی  :    سپاهي        درصد :  81

نام :     مهسا     نام خانوادگی  :    محمدي        درصد :  80
---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   فصل6دوم گياهي        

نام :     عاطفه     نام خانوادگی  :    درويشي        درصد :  100

نام :     معصومه     نام خانوادگی  :    کاکو        درصد :  93

نام :     فاطمه     نام خانوادگی  :    رخ فروز        درصد :  90

---------------------------------------------------------------------------
نفرات برتر آزمون  :   گوارش گفتار1و2 C        

نام :     فربد     نام خانوادگی  :    برادران        درصد :  100

نام :     اميرعلي     نام خانوادگی  :    فلاح        درصد :  89

نام :     بهروز     نام خانوادگی  :    کرباسي        درصد :  84

---------------------------------------------------------------------------
اطلاع رسانی

سایت

                                                                        نام کاربری :     

                                                                         رمز عبور :       

                                                   

                                              
                                              تالار گفتگو
                                              رمز عبور خود را فراموش کردم
                                               پرسش های متداول